Jakob 1843 FENCHEL
(1843 - 1886)

Katharina 1841 BURKHARDT
(1841 - 1906)

Rosina 1877 FENCHEL
Geb. 20 4 1877, Schwarzenberg
Beru.
Td.
.


Inhalt * Index * Nachnamen * Kontakt