Gottlieb Friedrich 1857 BOTT
(1857 - 1947)

Rosina 1855 RITTMANN
(1855 - 1920)

Rosa 1883 BOTT
Geb. 2 10 1883, Kapfenhardt
Beru.
Td. 17 12 1943, Kapfenhardt
.


Inhalt * Index * Nachnamen * Kontakt