Eh. 25 9 1684
Christian ca 1660 BACHMAIER Christina ca 1660 SCHNAIBLE
Geb. Tirol
Beru. Bürger und Bauer zu Schwarzenberg (auch in Würzbach
Td.
. S.d. Johann Bachmayer aus dem Tyrol,
Geb.
Beru.
Td.
. T.d. Hans Schniblin (?), Kinder: Barbara * 16 3 1694 Würzbach, Anna Barbara * 19 2 1686, Christina *3 10 1688,

Kinder:
Christina 1688 BACHMAIER
Barbara 1694 BACHMAIER

Inhalt * Index * Nachnamen * Kontakt