Jakob 1718 SCHANZ
(1718 - 1795)
Jakob 1714 BODAMER
(1714 - 1751)
Agnes 1712 HAMMANN
(1712 - 1760)
Anna 1714 SCHANZ
(1714 - 1776)

Eh. 17 10 1769, Calmbach
Jakob 1744 SCHANZ Anna Barbara ca 1745 BODAMER
Geb. 19 4 1744, Würzbach
Beru.
Td.
. S.d. Jakob Schanz, Bauer in Naißlach - Verknüpfung nicht sicher
Geb. von Höfen
Beru.
Td.
. T.d. Jakob Bodamer, Bauer in Höfen- Verknüpfung nicht sicher


Inhalt * Index * Nachnamen * Kontakt