Jakob 1843 FENCHEL
(1843 - 1886)

Katharina 1841 BURKHARDT
(1841 - 1906)

Karolina 1886 FENCHEL
Geb. 17 8 1886, Schwarzenberg
Beru.
Td. 7 7 1905, Schwarzenberg
.


Inhalt * Index * Nachnamen * Kontakt