Matthaeus 1717 BOLAJ
(1717 - 1811)

Anna Maria 1731 KRUMM
(1731 - 1773)


Jakob Friedrich 1767 BOLAJ
Geb. 13 11 1767, Hirsau
Beru.
Td. 30 8 1802, Hirsau
.


Inhalt * Index * Nachnamen * Kontakt