Johannes 1761 BOLAJ
(1761 - 1804)

Rosina Waldburga 1764 SCHANZ
(1764 - 1819)

Rosina Barbara 1788 BOLAJ
Geb. 9 12 1788, Hirsau
Beru.
Td. 8 1854, Hirsau
.


Inhalt * Index * Nachnamen * Kontakt