Johannes 1761 BOLAJ
(1761 - 1804)

Rosina Waldburga 1764 SCHANZ
(1764 - 1819)

Maria Katharina 1796 BOLAJ
Geb. 28 5 1796, Hirsau
Beru.
Td. 30 6 1847
.


Inhalt * Index * Nachnamen * Kontakt