Johann Georg 1828 HAHN
(1828 - )

Maria Barbara 1829 VOLZ
(1829 - 1895)

Sophi Katharina 1870 HAHN
Geb. 16 6 1870, Hirsau
Beru.
Td.
. 1 Spur


Inhalt * Index * Nachnamen * Kontakt