Karl Friedrich 1831 BOLAJ
(1831 - 1889)

Luise Christina 1835 VOLZ
(1835 - 1905)

Katharina Amalie 1867 BOLAJ
Geb. 7 10 1867, Hirsau
Beru.
Td.
.


Inhalt * Index * Nachnamen * Kontakt