Hans ca 1560 BLAICH
Michael ca 1565 NONNENMANN
Katharina NN


Eh. 3 3 1623
Lorentz ca 1595 BLAICH Ottilia ca 1595 NONNENMANN
Geb. von Oberried
Beru.
Td.
. S.d. Alt Johannes Blaich von Oberried
Geb. von Spindlershof
Beru.
Td.
. T.d. + Michael Nonnenmann von Spindlershof


Inhalt * Index * Nachnamen * Kontakt