Christian Friedrich 1773 BOTT
(1773 - 1816)

Sibylla Barbara 1775 JÄGER
(1775 - 1814)


Christian Friedrich 1801 BOTT
Geb. 27 6 1801, Calmbach
Beru.
Td.
.


Inhalt * Index * Nachnamen * Kontakt