Johann Ruprecht 1808 BOLZ
(1808 - 1880)

Katharina Margaretha 1811 GALL
(1811 - 1839)

Rosina Dorothea 1834 BOLZ
Geb. 11 10 1834, Zavelstein
Beru.
Td. Amerika
.


Inhalt * Index * Nachnamen * Kontakt